New Acquisitions

 
 
Results 81 - 100 of 235   << Previous   Next >>
Sort Ascending Accession Number Sort Descending Sort Ascending Call Number Sort Descending Sort Ascending Title Sort Descending Sort Ascending Author Sort Descending Sort Ascending Location Sort Descending
BC-70490 HQ 1181 P5 R48 Review of women's studies. Main Library
BC-70491 HA 29 L48 2006a Understanding elementary statistics in social research Levin, Jack Main Library
BC-70492 PN 241 D65 2016 English as a literature in translation Doloughan, Fiona J. Main Library
BC-70498 DS 678.8 S64 V7192 1980 Soliman: unang bayani ng maynila Villanueva, Rene O. Main Library
BC-70499 PL 6165.4 V7192 1980 Ang pag-big ni Mariang Makiling: bakit nagtampo and diwata ng bundok makiling? Villanueva, Rene O. Main Library
BC-70500 PL 6165.4 G885 M86 1981 Munting patak-ulan: saan nagpupunta ang tubig pagkaraan ng ulan? Guzman, Gloria Villaraza Main Library
BC-70501 PL 5523 D55 1986 Diksyunaryong adarna: mga salita at larawan para sa bata. Main Library
BC-70503 DS 668 K43 2005 Kasaysayang bayan : sampung aralin sa kasaysayang Pilipino. Main Library
BC-70517 HM 1206 O84 2012 Media & society O'Shaughnessy, Michael Main Library
BC-70518 LG 998 U54 2015 2015 women and men in the University of the Philippines : a statistical handbook Main Library
BC-70519 QE 537.2 P6 P38 1994 Earthquake! Paterno, Maria Elena Main Library
BC-70521 PZ 7.S55 G58 1992 The giving tree Silverstein, Shel Main Library
BC-70526 PR6119.I64 D43 2002 The death of Mr Love Sinha, Indra Main Library
BC-70528 GT 525 H65 1999 Feeding the eye : essays Hollander, Anne. Main Library
BC-70534 QK 861 B56 2015 Main Library
BC-70535 K 487 E3 J67 2006 Beyond rational choice : alternative perspectives on economics : case and materials Jordan, Emma Coleman Main Library
BC-70536 BF 724.55 A35 A35 2018 Aging wisely ... wisdom of our elders Main Library
BC-70537 HM 1111 F475 2017 The messages we send : social signals and storytelling Ferrari, G. R. F. Main Library
BC-70538 PR 428 M355 B37 2018 Early modern English literature and the poetics of cartographic anxiety Barrett, Chris Main Library
BC-70540 PR 9082 C36 2017 The Cambridge companion to postcolonial poetry Main Library
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>