New Acquisitions

 
 
Results 241 - 260 of 723   << Previous   Next >>
Sort Ascending Accession Number Sort Descending Sort Ascending Call Number Sort Descending Sort Ascending Title Sort Descending Sort Ascending Author Sort Descending Sort Ascending Location Sort Descending
BC-70477 PR 6023 E833 G6 1981 The golden notebook Lessing, Doris Main Library
BC-70487 P 120 S48 T65 2014 Gender-fair language : a primer Tongson, Angela Main Library
BC-70489 HQ 1181 P5 R48 Review of women's studies. Main Library
BC-70490 HQ 1181 P5 R48 Review of women's studies. Main Library
BC-70492 PN 241 D65 2017 English as a literature in translation Doloughan, Fiona J. Main Library
BC-70498 DS 676.8 M25 S64 1980 Soliman: unang bayani ng Maynila Main Library
BC-70499 PL 6165.4 V7192 P34 1986 Ang pag-big ni Mariang Makiling : bakit nagtampo and diwata ng bundok Makiling? Villanueva, Rene O. Main Library
BC-70500 PL 6165.4 G885 M86 1981 Munting patak-ulan : saan nagpupunta ang tubig pagkaraan ng ulan? Guzman, Gloria Villaraza Main Library
BC-70501 PL 6057 D54 1986 Diksiyunaryong Adarna : mga salita at larawan para sa bata Main Library
BC-70517 HM 1206 O84 2012 Media and society O'Shaughnessy, Michael Main Library
BC-70519 QE 537.2 P6 P38 1994 Earthquake! Paterno, Maria Elena Main Library
BC-70521 PS 3569 I45 G58 1964 The giving tree Silverstein, Shel Main Library
BC-70526 PR 6119 I64 S56 2002 The death of Mr Love Sinha, Indra Main Library
BC-70531 JZ 1306 S53 2010 International ethics : a critical introduction Shapcott, Richard Main Library
BC-70534 QK 861 B56 2015 Biochemistry & molecular biology of plants Main Library
BC-70535 K 487 E3 J67 2006 Beyond rational choice : alternative perspectives on economics : case and materials Jordan, Emma Coleman Main Library
BC-70536 BF 724.55 A35 A35 2018 Aging wisely ... wisdom of our elders Main Library
BC-70537 HM 1111 F47 2017 The messages we send : social signals and storytelling Ferrari, G. R. F. Main Library
BC-70538 PR 428 M355 B37 2018 Early modern English literature and the poetics of cartographic anxiety Barrett, Chris Main Library
BC-70539 GV 1588.6 S35 2018 The anatomy of dance discourse : literary and philosophical approaches to dance in the later Graeco-Roman world Schlapbach, Karin Main Library
<< Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next >>